Dom 10 Komponenterna

UPPMÄRKSAMHET

Att lyssna ”med hela kroppen”, respektfullt och utan att avbryta ger dig frihet att både tala och vara tyst. I tystnaden fortsätter tankarna och när och om du väljer att ”sätta på ljudet” så är det du som styr.


LIKVÄRDIGHET

Att förmedla det självklara i att vi är likvärdiga tänkare och att du har lika rätt som vi alla att ta den plats och den tid du behöver för att tänka och tala.


LUGN

Att skapa lugn och ro som ger dig förutsättningar att tänka färdigt. Stress och brådska skapar frustration och stryper din tankeförmåga.


UPPSKATTNING

Att ge dig uppskattning i stället för kritik skapar mer kreativitet och bättre tänkande. Det är alltid roligare att vara glad.


KÄNSLOR

Att låta alla känslor få komma fram så att du kan fortsätta tänka i stället för att fastna ökar kvalitén på ditt tänkande. Det är OK att både skratta och gråta, om vartannat.


OLIKHET

Att se den stora rikedom som finns i att vi alla är olika och att upptäcka att du kan ha många olika tankevägar att gå även inom dig själv ger större perspektiv och frihet.


PLATS

Att vara på en plats där det är tydligt att du är en viktig person. Kroppen är en viktig del av ditt jag och när den är lugn och trygg förbättras ditt tänkande.


INFORMATION

Att ge dig information som du kan behöva för att kunna fortsätta tänka eller underlätta för dig att själv söka reda på det du behöver veta. Det kan också vara att tillsammans ta reda på om det du antar bygger på korrekt information.


UPPMUNTRAN

Att uppmuntra dig att verkligen tänka självständigt istället för att tänka det du tror att någon annan vill att du ska tänka. Att uppmuntra dig genom att ingjuta mod så att du vågar ta dig ända ut på kanten av ditt tänkande och tänka alldeles nya tankar.


LASERFRÅGOR

Att titta på dom antaganden du gör som hindrar dig är en del av Time To Think-processen.

För att kunna tänka självständigt och komma dit du vill skapar vi i samförstånd en ”laserfråga” som skär genom det som är osant och hittar den sanning som gör dig fri.